KILA KIJIJI KINACHANGIWA KILO 100 ZA MBEGU YA MTAMA.

KILA KIJIJI KINACHANGIWA KILO 100 ZA MBEGU YA MTAMA. MBEGU ZA ALIZETI AMBAZO ZIKO KWENYE OFISI ZA KATA ZOTE 21 NAZO ZINAGAWAWIWA KWA WAKULIMA
Picha 5 hapo chini zinaonyesha upokeaji wa Mbegu za Mtama kwenye Kata 5 zilizogawiwa  siku ya Alhamisi  (30.08.2018).
Picha Na 1 Kata ya BUGOJI, Na 2 BUGWEMA,Na 3 MUSANJA,Na 4 MURANGI,Na 5 RUSOLI.